Tag Archives: Xuân Trọn Lời Yêu | Sáng Tác: Vũ Ngọc Đảm | Ca Sĩ: Thanh Thanh – Đặng Hồng Nhung – Ngọc Liên