Dịch vụ viết kế hoạch kinh doanh – business plan

Dịch vụ viết kế hoạch kinh doanh – business plan

Tại sao tôi cung cấp dịch vụ viết kế hoạch kinh doanh – business plan. Business Plan đóng vai trò quan trọng trong định hướng và phát triển kinh doanh của cá nhân hay doanh nghiệp, các vấn đề thiết yếu trong việc vay vốn ngân hàng hay tìm cơ hội đầu tư.

 

Dịch vụ viết kế hoạch kinh doanh - business plan

Định nghĩa của tôi về Business Plan

Một cách đơn giản, đây là bản ghi nhớ có tổ chức các ý tưởng kinh doanh của bạn rằng nó sẽ hoạt động như thế nào và làm thế nào để nó phát triển. Viết kế hoạch kinh doanh – business plan là câu trả lời trước khi bạn bắt đầu kinh doanh, khi bạn muốn việc kinh doanh đi vào nề nếp hay dự đoán tương lai.

Bạn gặp khó khăn trong việc viết kế hoạch kinh doanh - business plan

Vậy với Business Plan cơ bản cần những gì?

  • Tổng quan về công ty
  • Thông tin về sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp
  • Kế hoạch Marketing của bạn
  • Các cột mốc quan trọng của bạn
  • Một số thông tin về ban quản trị và vai trò của họ
  • Kế hoạch tài chính của việc kinh doanh

Vũ Ngọc Đảm hỗ trợ viết kế hoạch kinh doanh - business plan

Chia sẻ thêm về dịch vụ viết kế hoạch kinh doanh – business plan

Khá quan trọng việc viết kế hoạch kinh doanh – business plan thúc đẩy như một động lực tăng trưởng cho hoạt động kinh doanh, sẽ cần đánh giá thường xuyên trên tình hình thực tế. Khi nhìn nhận về nó thường xuyên, hãy xem qua các số thực tế so với kế hoạch, các mốc bạn dự định hoàn thành, các mốc mới nếu có.

Cung cấp dịch vụ viết kế hoạch kinh doanh

Mời bạn liên hệ để thuê dịch vụ 0912.69.3333

Dịch vụ viết kế hoạch kinh doanh - business plan

Quan tâm: Fanpage Vũ Ngọc Đảm | Youtube Bizman | Giới thiệu về Vũ Ngọc Đảm