Tại sao Đường Tăng yếu đuối nhất lại làm lãnh đạo

Hiểu được ý nghĩa của Tây Du Ký, bạn sẽ học được sức mạnh của TẦM NHÌN
Thầy trò Đường Tăng trong Tây Du Ký được coi là đại diện cho một tập thể. Biết cách đặt người vào đúng vị trí, phát huy tối đa điểm mạnh của họ, đó mới là tập thể thành công.

Thuở nhỏ, xem bộ phim Tây Du ký, có lẽ bạn chỉ nghĩ đơn giản đó là bộ phim giải trí mà thôi. Khi đã trưởng thành, được học tập được trải nghiệm, mở lại Tây Du ký, bạn sẽ bất ngờ phát hiện, thực ra đó là những bài học về đời người, dạy ta cách để trở thành một lãnh đạo xuất sắc.

Đường Tăng phải trải qua 81 kiếp nạn đi từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên thỉnh kinh. Quá trình từ người phàm trở thành phật, cũng chính là quá trình tôi luyện từ một người tầm thường trở thành một lãnh đạo xuất sắc.

Nhiều người cho rằng Đường Tăng là kẻ vô dụng yếu đuối, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, chính Đường Tăng mới là người mang khí chất của một nhà lãnh đạo thực thụ.

Thầy trò Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Ký

Đầu tiên, Quan Âm Bồ Tát là lãnh đạo của đường tăng, còn Phật Tổ Như Lai lại là lãnh đạo của Bồ Tát. Hai nhà lãnh đạo này đều có một điểm chung, đó là biết nhìn người.

Bồ Tát nhận được sắc chỉ của Như Lai, tìm người lên Tây Thiên lấy chân kinh. Ngày hôm ấy, Đại sư Trần Huyền Trang đã tập hợp 1.200 vị cao tăng để thuyết giảng Phật pháp tại chùa Hóa Sinh. Còn Bồ Tát thì đã tìm kiếm rất lâu ở thành Trường An mà vẫn chưa tìm được người phù hợp, tại sao cuối cùng lại tìm được Đường Tăng?

Bởi vì Người sớm đã biết rằng, Đường Tăng là Phật tử truyền thế, có sứ mệnh của riêng mình và là người phù hợp nhất. Vì vậy, người đã tìm đúng Đường Tăng, sắp xếp ông vào vị trí đúng đắn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Muốn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc cần phải xác định được sứ mệnh của đời mình. Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta khi đến với thế giới này đều mang trong mình trọng trách và sứ mệnh khác nhau.

Có lẽ sẽ chẳng ai nói rằng, tôi đến với thế giới này chỉ để ăn và ngủ. Muốn làm nên thành công, bạn nhất định phải có mục tiêu vĩ đại và lâu dài.

Nhiều người sẽ nói rằng, sứ mệnh quá vĩ đại tôi không có khả năng thực hiện được. Thực ra do bạn nghĩ quá nhiều rồi. Sứ mệnh nhất định phải to lớn, không cần biết bạn phù hợp với nó hay không. Nếu như ngay từ khi bắt đầu, bạn có thể dễ dàng thực hiện được, thì đó không còn gọi là sứ mệnh vĩ đại của đời người nữa rồi.

Vậy khi Đường Tăng tiếp nhận sứ mệnh trọng đại đi Tây Thiên thỉnh kinh, ông ấy không nghĩ đến những gian nan thách thức đang đợi mình hay sao? Lẽ nào ông ấy không biết bản thân mình là người trần mắt thịt sao? Khi Vua Đường Thái Tông hỏi mọi người, ai sẽ là người gánh vác trọng trách đến Tây Thiên bái phật cầu kinh, duy chỉ có Đường Tăng chủ động nguyện ý, lập lời thề trước mặt Phật Tổ, nhất định sẽ lấy được chân kinh, nếu không sẽ không về nước. Đây mới thực sự là thái độ sống của con người.