Công tác quản trị thương hiệu

Công tác quản trị thương hiệu

Công tác quản trị thương hiệu

Công tác quản trị thương hiệu

Mục đích thành lập thương hiệu là gì?

Xây dựng thương hiệu hỗ trợ trong việc phát triển lòng tin và lòng trung thành của khách hàng.

Việc phát triển một thương hiệu mạnh giúp bạn dễ dàng bán hoặc chào bán các mặt hàng và dịch vụ với giá cao hơn.

Các nhà đầu tư quan tâm, và các đối tác mong muốn hợp tác cùng nhau để tăng khả năng cạnh tranh.

Các doanh nghiệp cũng sẽ có thể xây dựng thương hiệu phụ hoặc nhượng quyền thương mại sau khi họ đã tạo dựng được thương hiệu nổi tiếng.

Giải pháp xây dựng và quản trị thương hiệu hiệu quả – Vũ Ngọc Đảm

Đến với Vũ Ngọc Đảm, mô hình tư vấn và quản trị thương hiệu chuyên nghiệp được áp dụng trên các mô hình của các thương hiệu lớn và thành công, cùng với đó là các điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù của thị trường Việt Nam. Loại hình này giúp quản trị thương hiệu một cách chuyên nghiệp và đảm bảo sự gắn kết từ tầm nhìn, chiến lược đến hệ thống nhận diện thương hiệu và quy trình triển khai.

Tư vấn chiến lược quản trị thương hiệu được tạo nên bởi các nghiên cứu thị trường và các mô hình phân tích chuyên nghiệp. Tạo ra sự khác biệt mang tính chiến lược với các thương hiệu đối thủ thông qua quy trình Định vị Thương hiệu chuyên nghiệp.

Công tác quản trị thương hiệu của Vũ Ngọc Đảm bao gồm:

  • Xây dựng tầm nhìn thương hiệu (Brand Vision)
  • Xây dựng chiến lược thương hiệu (Master Brand Strategy)
  • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu (Brand Identity System)
  • Triển khai (Implementation)

Công tác quản trị thương hiệu

Vũ Ngọc Đảm – Lựa chọn đáng tin cậy!

  1. Kinh nghiệm: Hơn 1000 khách hàng đã chọn VND và đó là cơ sở thuyết phục hơn để lựa chọn chúng tôi
  2. Chiến lược và sáng tạo
  3. Nguồn nhân lực: Nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản trị thương hiệu
  4. Chi phí hợp lý

Tham khảo thêm Youtube | Fanpage

Lợi ích từ việc xây dựng thương hiệu
Vai trò của việc xây dựng thương hiệu cá nhân
Tầm quan trọng của định vị thương hiệu
Quảng cáo trên truyền hình quốc gia VTV8
Sản xuất TVC cho cá nhân doanh nghiệp
Dịch vụ sáng tác nhạc cho cá nhân doanh nghiệp
Xây dựng thương hiệu – cách xây dựng thương hiệu
Sản xuất phim doanh nghiệp
Dịch vụ Viral Video
Hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp – Brand image
Dịch vụ chụp ảnh truyền thông thương hiệu cho cá nhân doanh nghiệp